Listen

PhD in Psychology

Academic year 2017-18

Interdisciplinary and specific educational activities

Activitats transversals

  • (T1) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
  • (T2) Tècniques de recerca bibliogràfica
  • (T3) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)

Activitats específiques

  • (E1) Seminaris d'investigació. Com a mínim s'oferiran tres seminaris per any, amb una durada aproximada de dues hores per seminari. Cada estudiant haurà de completar un mínim de 5 seminaris al llarg del programa.
  • (E2). Exposició de treballs dels doctorands. A partir del segon any del programa de doctorat tots els estudiants hauran d'exposar cada any les activitats realitzades l'any anterior davant els altres estudiants, el seu tutor i / o director. El temps màxim d'exposició serà de 30 minuts.