Listen

Contracte predoctoral Clara Hammerl

This language version doesn't exist

UIB


Resolució Resolució DEFINITIVA de la beca publicada (29/07/2020)


D'una part, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, amb el suport de la Sra. Maria Morell Massanet, en memòria i reconeixement de l’obra duta durant la vida de la Sra. Clara Hammerl, junt amb el suport de La Fundació Guillem Cifre de Colonya, que té com a objecte recolzar i participar en activitats d’interès general i gestionar i administrar l’Obra Social de Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, promouen i donen suport a la creació d’un Contracte predoctoral Clara Hammerl, per difondre els valors de la figura i l'obra de la Sra. Clara Hammerl, personatge cabdal en la història de l'Entitat Caixa d’Estalvis de Pollença.

Per altra part, la Universitat de les Illes Balears, fent ressò d’aquesta iniciativa, com a institució acadèmica presidida per l'excel·lència, i que té una àmplia tradició en la realització d’activitats de formació, recerca i divulgació en l'àmbit de la igualtat entre homes i dones, fomenta la creació d'un contracte predoctoral per a la formació d'una investigadora dins d'un dels programes de doctorat de la Universitat de les Illes Balears afins a la investigació a les branques "d'Arts i Humanitats", "Ciències Socials i Jurídiques".

La convocatòria s'obre el dia de la seva publicació i es tanca el 31 de gener de 2020.

Resolució