Listen

Programa d'Impuls i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears

This language version doesn't exist

UIB


Resolució Resolucions dels subprogrames publicades


El Vicerectorat d'Investigació i Postgrau, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tot el seu àmbit d'actuació, i convençut de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, ha aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d'Impuls i Internacionalització dirigit als estudis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

Per tant, la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el seu Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat (EDUIB), convoca aquest Programa, que es divideix en tres subprogrames:

  1. Ajuts per a la participació de professorat estranger en Programes Oficials de Màster de la Universitat de les Illes Balears
  2. Ajuts als Programes de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears
  3. Ajuda i impuls a les dobles titulacions i titulacions interuniversitàries de Màster i Doctorat i co-tuteles de tesis doctorals de la Universitat de les Illes Balears

La convocatòria s'obre el dia de la seva publicació i es tanca el 30 de novembre de 2016.

 

Resolucions dels subprogrames:

Resolucions Acceptacions
Resolució del subprograma 1 Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 2 Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 3 - Alumnat Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 3 - Professorat Acceptació de l'ajut