Listen

Programa d'Impuls i Internacionalització "Obra Social la Caixa" per a Estudis de Postgrau de la UIB - Subprograma 3

This language version doesn't exist

Obra Social La Caixa


Resolució Resolucions dels subprogrames 3 publicades


La FUNDACIÓ CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tot el seu àmbit d'actuació, i convençuda de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, ha aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d'Impuls i Internacionalització dirigit als estudis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta Universitat, mitjançant el seu Vicerectorat d'Investigació i Postgrau, comparteix aquesta visió i aposta per una oferta de títols oficials de Màster i Programes de Doctorat de qualitat, dins els quals la internacionalització ha de jugar un paper primordial.

Per tant, la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el seu Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB),  torna a obrir la convocatòria del Subprograma 3 detallat a les bases de la convocatòria del Programa d'Impuls i Internacionalització "Obra Social la Caixa" per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears - Subprograma 3.

Es convoquen ajuts econòmics per al foment de les dobles titulacions i titulacions interuniversitàries de Màster i Doctorat i co-tuteles de tesis doctorals de la Universitat de les Illes Balears. Convocatòria oberta fins al dia 18 de desembre de 2015 (inclòs)