Listen

Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears

This language version doesn't exist

Santander-Universidades


ResolucióNou termini de sol·licituds fins al 13 de maig de 2018


El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Per tant, la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el seu Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat (EDUIB), convoca ara aquest Programa, que es divideix en quatre subprogrames detallats a les bases de la convocatòria del Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

Resolucions dels subprogrames:

Resolucions Acceptacions
Resolució del subprograma 2 (29/05/2018) Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 3 (29/05/2018) Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 4 (29/05/2018) Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 2 (26/03/2018) Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 3 (26/03/2018) Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 4 (26/03/2018) Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 1 (18/12/2017) Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 2 (18/12/2017) Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 3 (18/12/2017) Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 4 (18/12/2017) Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 1 (15/09/2017) Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 2 (15/09/2017) Acceptació de l'ajut

Resolució del subprograma 3 (15/09/2017)

Acceptació de l'ajut
Resolució del subprograma 4 (15/09/2017) Acceptació de l'ajut