Inici dels processos electorals per elegir els representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat i els representants dels estudiants per estudis al Consell d'Estudiants. Aquests dos processos finalitzaran el proper 13 de desembre.

This language version doesn't exist

Donant compliment a les disposicions acordades per la Comissió Electoral, s’inicien els processos electorals per elegir els representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat i els representants dels estudiants per estudis al Consell d’Estudiants. Aquests dos processos finalitzaran el proper 13 de desembre amb les eleccions pertinents.

Animem a participar-hi, tant el dia de les eleccions com en la presentació de candidatures, ja que és requisit indispensable per poder ser candidat haver presentat, prèviament, la candidatura corresponent. En aquest sentit, indicar que el període per presentar candidatures fixat per la Comissió Electoral és del dia 12 al 21 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Finalment, t’assabent que es pot trobar tota la informació necessària (normativa, calendari electoral, documentació necessària per realitzar els tràmits pertinents...) a la pàgina d’eleccions que s’ha creat (http://eleccions.uib.cat/).