Pre-registration and registration

Impresos TesiPrior to using these premises, please note that, if you are not yet a registered student, you are not yet insured by the University of the Balearic Islands.

Pre-registration and registration dates for the Doctoral training programs - Academic year 2019-20

Terminis generals per  l'alumnat de nou ingrés

Es defineix un termini de preinscripció i matrícula:

Preinscripció
de dia 29/04/2019 a dia 31/07/2019
Termini per resoldre les Esmenes de la preinscripció
de dia 02/09/2019 a dia 13/09/2019
Publicació de les llistes provisionals
dia 16/10/2019
Publicació de les llistes definitives

dia 25/10/2019

Termini de matrícula
de dia 28/10/2019 a dia 15/11/2019.
(Automatrícula per UIBdigital - a la pestanya "Formació -> menú Matrícula -> Automatrícula).
La no formalització de la matrícula pot comportar la pèrdua de la plaça.
Publicació de les llistes d'espera (si escau)
dia 12/11/2019
Terminis generals per  l'alumnat de continuació
  • Automatrícula el termini és de dia 01/09/2019 a dia 30/09/2019 (per UIBdigital - a la pestanya "Formació -> menú Matrícula -> Automatrícula). La no formalització de la matrícula pot comportar la pèrdua de la plaça.