Listen

Activitats Formatives de Doctorat

This language version doesn't exist
Els alumnes interessats es podran inscriure a l'enllaç següent: https://postgrau.uib.es/doctorado_actividad_formativa/listado.
El termini de matrícula serà de dia 27 de novembre a dia 2 de desembre de 2019. La matrícula d'aquestes activitats és gratuïta i amb places limitades, per tant les places s'ocuparan per rigorós ordre d'inscripció.
Us recordem que per a matricular-se als cursos transversals heu d'estar matriculat en el programa de doctorat, no és suficient estar-hi admès.
Les llistes d'admesos es publicaran a la pàgina web dia 4 de desembre.

Documents de les activitats Documents de les activitats transversals:

  • Tècniques de cerca bibliogràfica. Activitat formativa: "Tècniques de cerca bibliogràfica ".
  • Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I, II). Activitat formativa: "Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I, II)."
  • Ètica i Bioètica. Activitat formativa: "Ètica i integritat de la investigació científica".