Doctoral Degree in Philology and Philosophy

Academic year 2018-19

Branch of Knowledge

Certification coordinator

Type

Existeix la possibilitat d'oferir aquest estudi com a doble titulació de doctorat amb la Universitat Russa de l'Amistad dels Pobles (Moscou). FAQ: Què és una doble titulació?


Publication in the Official State Gazette

  • Fecha de verificación: 08/07/2015
  • Fecha del Consejo de Ministros: 29/01/2016
  • BOE: Disposición: 1688
  • Código RUCT: 5601216

Corresponding administrative services

Corresponding centre

Precio de la tutela por año académico

€210.00

Precio de la tutela y conceptos administrativos por año académico €270.60

Preus regulats pel BOIB Núm. 77 - 24/Juny/2017 (en format PDF)